Český svaz chovatelů

Oblastní organizace Plzeň

 

Aktuality

Stanovy

 Členové výboru

Organizace

Odbornosti

Uplynulé výstavy

Připravované výstavy

Soutěžní kritéria

Mladí chovatelé

Návštěvní kniha

Odkazy

Kontakt

Nabídka chovatelům

Zápisy

Dokumenty

Informační zpravodaje

 

 

Vsevjednom.cz

 

                                                                                                                                                                                                Poslední aktualizace: 10.09.2021

Vítáme Vás

 na našich webových stránkách Oblastní organizace Plzeň, která je nedílnou součástí Plzeňského kraje. Cílem těchto webových stránek je zveřejňování informací o činnosti Základních organizací ČSCH. Dalším cílem je informovat chovatelskou veřejnost o připravovaných akcích Oblastního výboru v podobě oblastních a krajských výstav pořádaných naší Oblastní organizací. Pro komunikaci s chovateli budou k dispozici ankety, formuláře, popřípadě návštěvní kniha. Doufáme, že tyto stránky Vám budou srozumitelné, přehledné a budou přínosem v další chovatelské činnosti.

Oblastní organizace Plzeň sdružuje ZO ČSCH z oblasti Plzeň - město, Plzeň - jih a části Plzeň - sever.

 

Novinky:

Doplněny všechny zápisy výboru

Pozor!!!

Výskyt ptačí chřipky.

Tento rok pokračuje nákaza COVID 19, která zkomplikovala život nejednoho z nás. Zasáhla také do chovatelství. Když už se blýská na lepší časy díky vakcinaci, která slibuje za nějaký čas normální život bez omezení, postihla chovatelský svět další ráda, a to v podobě PTAČÍ CHŘIPKY. Podle serveru Státní veterinární správy se ptačí chřipka ( H5N8 a H5N5 ) vyskytuje v Německu, u nás byl zaznamenám tento virus u labutě na Písecku a v malochovu na Táborsku.

https://www.svscr.cz/u-uhynulych-labuti-na-pisecku-byl-potvrzen-virus-ptaci-chripky/

https://www.svscr.cz/v-malochovu-drubeze-na-taborsku-potvrzena-ptaci-chripka/

Důležité je, že pro chovatelství je další nebezpečí!

Proto na Vás apeluji:

Chraňte si své chovy drůbeže, holubů, ptactva před kontaminací divoce žijících ptáků!!!

Nabídka chovatelům:

Vložen inzerát viz. nabídka chovatelům

Informace pro členy ZO ČSCH oblasti Plzeň:

Pokračuje objednávka nových vzorníků králíků za zvýhodněnou cenu.

Objednat si je můžete přes své předsedy nebo jednatele svých ZO ČSCH nebo na e-mailové adrese oocschplzen@seznam.cz

 

 

Změna veterinárního zákona:

  Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění místně příslušné krajské veterinární správy a Městská veterinární správa v Praze (KVS), dle § 49 odst. 1 písm. k) stanovují veterinární podmínky, za nichž lze povolit konání svodu. Svodem zvířat je podle § 3 odst. 1, písm. e) soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určitém místě a k určitému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona.

Zdroj: http://www.svscr.cz/index.php?art=1661